Det må påregnes, at nogle faciliteter er mindre tilgængelige i lavsæsonen. Dette afhænger bl.a. af vejret og og antallet af gæster på hotellet. Udendørs faciliteter som fx. swimmingpool, vandsportsaktiviteter, poolbar etc. kan kun benyttes, når vejret tillader konstant brug af disse.

Animationsteamene på hotellerne består ofte af folk fra forskellige lande og de taler ikke dansk.

Faciliteter, der tilbydes af tredjeparter, er ikke Corendons eller hotellets ansvar. Her tænkes på butikker, vandsport eller et wellnesscenter. I de fleste tilfælde forpagter eksterne parter disse faciliteter og kan derfor beslutte at stoppe (midlertidigt) med at tilbyde deres tjenester på det hotel, hvor du bor, uden forudgående varsel.