Den person, som ved bestilling har opgivet adresse, tlf. nr. osv. og som er noteret på fakturaen, er ansvarlig for reservationen på vegne af de øvrige rejsedeltagere. Den rejseansvarlige hæfter for, at betaling sker rettidig. Evt. Kommunikation og tilbagebetalinger sker kun til den rejseansvarlige. Kun denne person kan ændre eller annullere rejsen.